Förklaringar, regler och undantag

  • Mat, dryck och medicin - Det är det enda jag får konsumera i nyproducerad form. Till mat räknas allt som används till bakning, syltning & saftning, matlagning, drycktillverkning. Till medicin räknas även vitaminer och naturläkemedel.
  • Gemensamhetsklausulen - kan tillämpas för vissa varor som används av hela hushållet. Innebär att varan får inhandlas som nyproducerad, men inte användas av mig. (2 februari)
  • Gåvor - jag tar emot gåvor och presenter som är nyproducerade. Men det gäller inte slentrianmässiga gåvor, som t.ex. "Jag köpte två, så du kan få en av dem." Effekten går ju lite förlorad om jag ska överta något som någon annan ändå kommer att köpa nytt igen. Känner dock inte att jag kan kräva av släkt och vänner att de ska hänga på mina ideer. Även om jag hellre tar emot begagnade fynd, förstås! (19 mars)
  • Synden - om jag av misstag köper något nyproducerat ska en summa doneras till valfri miljöorganisation. Den donerade summan bör minst vara i nivå med summan på det felaktiga inköpet. Har inköpet skett medvetet/med uppsåt, bör den donerade summan vara större och svida ordentligt i plånboken. (19 maj)
  • Frimärken, biljetter och presentkort (på tjänster) är undantagna. De räknas inte som nyproducerad vara, utan som bevis på en tjänst som köpts. (5 juni)
  • Tjänster - får köpas. Det är varorna som belastar miljön. Dock ska till exempel tjänster som innebär miljöfarlig transport i största utsträckning undvikas. (5 juni)
  • En-in-en-ut - från och med den 10 juli kompenseras alla inköp av saker, kläder etc med att motsvarande mängd lämnas bort, säljs eller kasseras. Gäller inte mat, dryck, tjänster och transport. Precis som med hela projektet. Gäller heller inte förbrukningsvaror, då själva kompensationen skulle eliminera vitsen med inköpet. I övrigt: köper jag en sak, måste en sak lämna hushållet.  (10 juli, uppdaterad 12 november.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar